[1]
A. Rogoža, G. Šiupšinskas, K. Valančius, and R. Mikučionienė, “Analysis of the monitoring results of modernized residential multi-storey buildings / Modernizuotų daugiabučių namų monitoringo rezultatų analizė”, MLA, vol. 9, no. 4, pp. 482-487, Sep. 2017.