[1]
Kiaulakis, A., Vilutienė, T., and Migilinskas, D., “Statinio informacinio modeliavimo taikymo efektyvumo vertinimo kriterijai ir atvejo analizė / The criteria for the assessment of building information modeling application efficiency and case study”, MLA, vol. 10, Dec. 2018.