[1]
A. Kiaulakis, T. Vilutienė, and D. Migilinskas, “Statinio informacinio modeliavimo taikymo efektyvumo vertinimo kriterijai ir atvejo analizė / The criteria for the assessment of building information modeling application efficiency and case study”, MLA, vol. 10, Dec. 2018.