[1]
K. Subatkevičienė, I. Tetsman, and J. Gargasas, “Nuotekų valymo sorbentais tyrimas / Research of wastewater treatment with sorbents”, MLA, vol. 11, Feb. 2019.