[1]
M. Žukauskas and R. Korsakienė, “Konfliktų sprendimas ir lyderystė: bibliometrinė analizė / Conflict resolution and leadership: a bibliometric analysis”, MLA, vol. 11, Jun. 2019.