[1]
Žukauskas, M. and Korsakienė, R., “Konfliktų sprendimas ir lyderystė: bibliometrinė analizė / Conflict resolution and leadership: a bibliometric analysis”, MLA, vol. 11, Jun. 2019.