[1]
Karpovičiūtė, R. and Sabaitytė, J., “Didžiųjų duomenų panaudojimas socialinėje medijoje / The Big Data use in social media”, MLA, vol. 11, Jun. 2019.