[1]
K. Urbonavičiūtė and N. Maknickienė, “Investigation of digital retail companies financial performance using multiple criteria decision analysis / Skaitmeninės mažmeninės prekybos įmonių finansinės veiklos tyrimas taikant daugiakriterius sprendimų analizės metodus”, MLA, vol. 11, Jun. 2019.