Aleknaitė, Jurgita, Dainius Paliulis, and Rasa Vaiškūnaitė. “Naftos Produktų Garavimo Eksperimentiniai Tyrimai / Experimental Research of Petroleum Products Evaporation”. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania 110 (October 1, 2019). Accessed January 18, 2020. https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/10581.