Lacková, Andrea, and Lívia Šišláková. “Transformation of Small Slovak Towns in the Era of Socialism Example of Bánovce Nad Bebravou / Nedidelių Slovakijos Miestų Kaita Socialistiniu Laikotarpiu Banovce Nad Bebravou Pavyzdžiu”. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania 10 (May 11, 2018). Accessed October 17, 2019. https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/1484.