Paškonytė, Diana. “Investigation of Industrial Intellectual Property Protection Methods and Their Improvement / Pramoninės intelektinės nuosavybės Apsaugos Metodų Tyrimas Ir Jų Tobulinimas”. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania 11 (February 1, 2019). Accessed February 23, 2020. https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/1497.