Povilaitienė, Ingrida, and Kamičaitytė-VirbašienėJūratė. “Phenomenon of Sense of the Place As an Integral Dimension of Cityscape Identity (Kaunas Case) / Vietos Jausmo reiškinys Kaip Neatsiejamas miestovaizdžio Identiteto dėmuo (Kauno Miesto Atvejis)”. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania 9, no. 1 (May 9, 2017): 16-29. Accessed January 18, 2020. https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/2336.