Urbonavičiūtė, Kotryna, and Nijolė Maknickienė. “Investigation of Digital Retail Companies Financial Performance Using Multiple Criteria Decision Analysis / Skaitmeninės mažmeninės Prekybos įmonių finansinės Veiklos Tyrimas Taikant Daugiakriterius Sprendimų analizės Metodus”. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania 11 (June 14, 2019). Accessed February 27, 2020. https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/9737.