Urbonavičiūtė, Kotryna, and Nijolė Maknickienė. “Investigation of Digital Retail Companies Financial Performance Using Multiple Criteria Decision Analysis / Skaitmeninės Mažmeninės Prekybos įmonių Finansinės Veiklos Tyrimas Taikant Daugiakriterius Sprendimų Analizės Metodus”. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania 11 (June 14, 2019). Accessed September 20, 2019. https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/9737.