1.
Rogoža A, Šiupšinskas G, Bielskus J, Misevičiūtė V. Atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo modernizuojamuose pastatuose įvertinimas gyvavimo ciklo požiūriu: atvejo analizė / Evaluation of renewable energy sources installation in refurbished buildings in terms of life cycle: case study. MLA [Internet]. 1Oct.2019 [cited 22Nov.2019];11. Available from: https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/10579