1.
Paškonytė D. The Investigation of industrial intellectual property protection methods and their improvement / Pramoninės intelektinės nuosavybės apsaugos metodų tyrimas ir jų tobulinimas. MLA [Internet]. 1Feb.2019 [cited 16Sep.2019];11. Available from: https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/1497