1.
Urbonavičiūtė, K, Maknickienė, N. Investigation of digital retail companies financial performance using multiple criteria decision analysis / Skaitmeninės mažmeninės prekybos įmonių finansinės veiklos tyrimas taikant daugiakriterius sprendimų analizės metodus. MLA [Internet]. 2019Jun.14 [cited 2020Feb.27];11. Available from: https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/9737