1.
Urbonavičiūtė K, Maknickienė N. Investigation of digital retail companies financial performance using multiple criteria decision analysis / Skaitmeninės mažmeninės prekybos įmonių finansinės veiklos tyrimas taikant daugiakriterius sprendimų analizės metodus. MLA [Internet]. 14Jun.2019 [cited 20Sep.2019];11. Available from: https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/9737