Vol 5 No 4 (2013): Environmental protection engineering / Aplinkos apsaugos inžinerija

Published: 2013-11-25

Article

Mathematical model of the multi-channel spiral cyclone / Daugiakanalio spiralinio ciklono oro greičių tyrimas

Justina Danilenkaitė, Aleksandras Chlebnikovas, Petras Vaitiekūnas
Abstract 168 | PDF Downloads 135 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2013.56

Page 349-355

Qualitative research and evaluation of landfill leachate / Kokybiniai sąvartyno filtrato tyrimai ir vertinimas

Irina Kačinskaja, Kristina Bazienė, Saulius Vasarevičius
Abstract 160 | PDF Downloads 181 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2013.57

Page 356-362

Comparison of air distribution systems in ice rink arena ventilation

Agnieszka Stobiecka, Barbara Lipska, Piotr Koper
Abstract 179 | PDF Downloads 153 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2013.67

Page 429-434

Methodology for evaluating water losses / Vandens nuostolių įvertinimo metodika

Mindaugas Rimeika, Anželika Jurkienė
Abstract 159 | PDF Downloads 244 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2013.70

Page 449-454

Research on the efficiency of filter media / Filtravimo užpildų efektyvumo tyrimai

Ramunė Albrektienė, Mindaugas Rimeika, Viktorija Petraitytė
Abstract 152 | PDF Downloads 177 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2013.71

Page 455-460