Share:


On the existence and uniqueness of two‐fluid channel flows

    J. Socolowsky Affiliation

Abstract


iscous two‐fluid channel flows arise in different kinds of coating technologies. The corresponding mathematical models represent two‐dimensional free boundary value problems for the Navier‐Stokes equations. In this paper the solvability of the related stationary problems is discussed and computational results are presented.


Furthermore, it is shown that depending on the flow parameters like viscosity or density ratios and on the fluxes there can happen nonexistence of steady‐state solutions. For other parameter sets the solution is even unique.


Apie dviejų tekančių kanale skysčių srauto egzistavimą ir vienatį


SantraukaDvieju, tekančiu kanale, klampiu skysčiu srauto uždavinys iškyla taikant ivairias skirtingu rušiu paviršiu padengimo technologijas. Atitinkamas matematinis modelis išreiškiamas dvimačiu kraštiniu uždaviniu su laisvu paviršiumi Navje‐Stokso lygtims.


Straipsnyje nagrinejamas santykinai stacionaraus uždavinio išsprendžiamumas ir pateikiami skaičiavimo rezultatai. Be to parodoma, kad priklausomai nuo sroves parametru kaip ir nuo klampumo ir tankio santykio stacionarus sprendiniai gali neegzistuoti. Su kitais parametrais egzistuoja tiksliai vienas sprendinys.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : Free boundary value problems, viscous channel flows, two‐fluid flows, Navier‐Stokes equations

How to Cite
Socolowsky, J. (2004). On the existence and uniqueness of two‐fluid channel flows. Mathematical Modelling and Analysis, 9(1), 67-78. https://doi.org/10.3846/13926292.2004.9637242
Published in Issue
Mar 31, 2004
Abstract Views
211
PDF Downloads
83