Share:


Stability of three‐level difference schemes with respect to the right‐hand side

    E. L. Zyuzina Affiliation

Abstract

In this paper we investigate three‐level difference schemes on non‐uniform grids in time. The a priori estimates of stability with respect to the initial data and the right‐hand side are obtained. New schemes of the raised order of approximation for wave equations are constructed and investigated.


Trisluoksnių baigtinių skirtumų schemų stabilumas dešiniosios pusės atžvilgiu


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos trisluoksnės baigtinių skirtumų schemos su netolygiu laikinu žingsniu. Gauti aprioriniai stabilumo įverčiai pradinių duomenų ir dešiniosios pusės atžvilgiu. Pasiūlytos naujos aukštesnės aproksimacijos eilės baigtinių skirtumų schemos vienmatei bangos lygčiai. Pateikti skaitinio eksperimento rezultatai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : Three‐level difference scheme, non‐uniform grid, stability

How to Cite
Zyuzina, E. L. (2004). Stability of three‐level difference schemes with respect to the right‐hand side. Mathematical Modelling and Analysis, 9(3), 243-252. https://doi.org/10.3846/13926292.2004.9637257
Published in Issue
Sep 30, 2004
Abstract Views
206
PDF Downloads
134