Share:


On the possible existence of new fermionic degrees of freedom in d = 6

    P. Miškinis Affiliation

Abstract


The bispinors formed by quaternion in D = 6 dimensional space‐time are proposed to be treated as new fermionic fields. The gauge nonabelian field is formulated by the quaternions. A new kind of physical object, an extended relativistic quaternionic membrane in D = 6, is discussed.


Galimas naujų fermionių laisvės laipsnių egzistavimas erdvėlaikyje D = 6


SantraukaKvaternioninius bispinorius traktuodami kaip naujus fermioninius laukus D = 6‐mačiame erdvelaikyje, gausime, kad kalibruotojo lauko bei supersimetrijos savokos gali būti iš esmes apibendrintos ir praplestos. Pasiūlytas Brinko‐Švarco kvaternionines superdaleles modelis. Parodyta, kad išplestiniai objektai su lokaline bei globaline supersimetrija turi tenkinti parastatistikos saryšius. Trumpai aptartos galimos kosmologinio modelio pasiketimo pasekmes.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : fermionic fields, nonabelian field, quaternions, extended object, relativistic quaternionic membrane

How to Cite
Miškinis, P. (2003). On the possible existence of new fermionic degrees of freedom in d = 6. Mathematical Modelling and Analysis, 8(2), 155-164. https://doi.org/10.3846/13926292.2003.9637220
Published in Issue
Jun 30, 2003
Abstract Views
215
PDF Downloads
117