Share:


A model of intensive oil burnout from glass fabric

    A. Buikis Affiliation
    ; H. Kalis Affiliation
    ; R. Millere Affiliation

Abstract

This paper continues the previous investigations [1]‐[3] for process of intensive oil burnout in glass fabric.


Aliejaus išdeginimo iš stiklo gaminių matematinis modelis


Santrauka


Darbe toliau sistemingai nagrinejami stiklo gaminimo procesu matematiniai modeliai. Tiriama ivairiu faktoriu (stiklo mases judejimo greičio, metalo plokšteliu savybiu, gaminio storio) itaka stiklo gaminio kokybei. Kadangi aliejaus išdeginimas vyksta labai aukštoje temperatūroje ir labai trumpai, tai matematiniai modeliai leidžia detaliai ištirti procesa bei parinkti optimalias parametru reikšmes. Matematini modeli sudaro nestacionari lygtis, aprašanti difuzijos, konvekcijos ir chemines reakcijos procesus. Vidurkinimo metodu uždavinys suvedamas i vienmati modeli. Chemines reakcijos greitis modeliuojamas panaudojant Aremijaus modeli. Pateikiami skaičiavimo eksperimento rezultatai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : -

How to Cite
Buikis, A., Kalis, H., & Millere, R. (2000). A model of intensive oil burnout from glass fabric. Mathematical Modelling and Analysis, 5(1), 18-25. https://doi.org/10.3846/13926292.2000.9637124
Published in Issue
Dec 15, 2000
Abstract Views
233
PDF Downloads
175