Share:


Conceptual architecture for dynamic domain representation

    D. Dzemydiene Affiliation

Abstract

This paper considers the representation of knowledge content of a dynamic application domain. The multi‐layered conceptual architecture assembles the models of knowledge representation on a higher level including conceptual models of information structures, dynamic process analysis, and problem solving tasks. The model represents behavioural analysis of the target system based on a piecewise‐linear aggregate approach.


Dinaminės dalykinės srities atvaizdavimo konceptuali architektūra


Santrauka


Straipsnyje nagrinejami dinamiškai kintančios dalykines srities žiniu atvaizdavimo klausimai. Informacines struktūros semantinis modelis ir dalykineje srityje vykstančiu procesu imitacinis modelis apjungiami i bendra konceptualia architektūra, kurios pagalba atvaizduojami reikalavimai sprendimu priemimo sistemai. Informacines struktūros atvaizdavimo modelis konstruojamas, taikant tris saryšiu aprašymo abstrakciju tipus (apibendrinima, dekompozicija ir transformacija), kurie nusako ryšius tarp iškiriamu savoku. Imitacinio modelio sudarymas grindžiamas dalimis tiesiniu agregatu taikymo metodu, kurio pagrindinis privalumas yra galimybe išreikšti diskretines ir tolydines procesu veiklos charakteristikas ir gauti modeliuojamos veiklos rezultatus.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : Decision support system, conceptual model, knowledge representation techniques, piecewise linear aggregate approach

How to Cite
Dzemydiene, D. (2000). Conceptual architecture for dynamic domain representation. Mathematical Modelling and Analysis, 5(1), 55-66. https://doi.org/10.3846/13926292.2000.9637128
Published in Issue
Dec 15, 2000
Abstract Views
209
PDF Downloads
130