Binderman, Z., Borkowski, B., Kozera, R., Prokopenya, A. and Szczesny, W. (2018) “On mathematical modelling of synthetic measures”, Mathematical Modelling and Analysis, 23(4), pp. 699-711. doi: 10.3846/mma.2018.042.