Share:


The sustainable development assessment of drinking water supply system / Geriamojo vandens tiekimo sistemos darnaus vystymo vertinimas

    Marina Valentukevičienė Affiliation
    ; Gytautas Ignatavičius Affiliation
    ; Auksė Amosenkienė Affiliation

Abstract

Drinking water distribution system takes a significant place in sustainable urban development. In order to solve some environmental issues it is necessary to improve the maintenance of the environmental impact of chemical compounds which can come in contact with water. The aim of the research is to complete the analysis of the sustainable development of drinking water pipelines in Lithuania as well as to structure the chemical content of pipelines for further increase of supplied water quality and simplification of maintenance. Analytical and descriptive methods were used in the research process. The investigation included 150 samples that were obtained in different water stagnation times in lab-scaled pipelines. During the research the following indicators were set: total iron, manganese, ammonium ions, nitrate and nitrite concentrations, turbidity and chemical oxygen demand (CODCr). To ensure sustainability of drinking water distribution system in the end of this research the appliance of a certain model of actions was considered. This model says that material of potable water network must be chosen depending on water chemical indicators, water reaction with pipeline material and scale formation causes. Consequently, to reduce a negative effect of chemical processes on the drinking water supply measures of sustainable ecological development have to be taken.


Santrauka


Geriamojo vandens tiekimo sistema yra labai svarbus darnios miesto plėtros objektas. Siekiant išspręsti tam tikras aplinkosaugos problemas, būtina padidinti cheminių junginių, kurie gali kontaktuoti su vandeniu, kontrolę, taip užtikrinant tinkamą poveikio aplinkai priežiūrą. Šio mokslinio tyrimo tikslas – atlikti geriamojo vandens vamzdyno Lietuvoje analizę darnaus vystymosi aspektu, struktūrizuoti cheminę vamzdynų sudėtį, siekiant pagerinti tiekiamo vandens kokybę ir supaprastinti tolesnę vandentiekio vamzdynų priežiūrą. Mokslinio darbo metu buvo taikomi analitiniai ir eksperimentiniai tyrimo metodai. Buvo ištirta 150 mėginių, paimtų iš laboratorijoje sukonstruoto vamzdyno. Mėginiai tirti atsižvelgiant į vandens išbuvimo vamzdyne trukmę. Tyrimo metu buvo nustatomi šie cheminiai indikatoriai: bendroji geležis, mangano koncentracija, amonio jonų kiekis, nitritų ir nitratų koncentracijos, drumstumas ir cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr). Siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo sistemos tvarumą, tyrimo pabaigoje buvo pasiūlytas tam tikras veiksmų modelis. Jis rodo, kad vandentiekio vamzdynų medžiaga turi būti parinkta pagal tiekiamo vandens cheminius indikatorius, vandens sąveikos su vamzdyno medžiaga ir nuosėdų formavimosi priežastis. Todėl būtina imtis darnaus vystymo priemonių, mažinant neigiamą cheminių procesų įtaką tiekiamo vandens kokybei.


First published online 18 Jan 2012


Reikšminiai žodžiai: darnus vystymas, geriamasis vanduo, vandens tiekimas, vamzdyno medžiaga, vandens kokybės indikatoriai

Keyword : sustainable development, drinking water, water supply, pipeline material, water quality indicators

How to Cite
Valentukevičienė, M., Ignatavičius, G., & Amosenkienė, A. (2011). The sustainable development assessment of drinking water supply system / Geriamojo vandens tiekimo sistemos darnaus vystymo vertinimas. Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 688-699. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.649957
Published in Issue
Dec 31, 2011
Abstract Views
161
PDF Downloads
106
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.