Share:


Dependence of multi‐criteria evaluation result on choice of preference functions and their parameters / Daugiakriterinių vertinimų rezultatų priklausomybė nuo prioritetų funkcijų ir jų parametrų pasirinkimo

    Valentinas Podvezko Affiliation
    ; Askoldas Podviezko Affiliation

Abstract

A considerable usage increase of multicriteria methods is recently observed in the area of quantitative analysis of social or economical phenomena. The PROMETHEE methods are discerned from other multi‐criteria methods by depth of their intrinsic logic and by using preference functions, which make up a foundation of the methods. Shapes of functions and their parameters are chosen by decision‐makers thus exerting clear advantages and features of the methods. This paper reveals influence of the choice of preference functions and their parameters on the outcome of evaluation. Along with already recently described by the authors PROMETHEE I method the other PROMETHEE II method is described and examples of its application are provided. New types of preference functions were proposed.


Santrauka


Pastaruoju metu socialinių ir ekonominių sudetingų reiškinių kiekybiniam lyginimui plačiai taikomi daugiakriteriniai metodai. PROMETHEE metodai skiriasi nuo kitu daugiakriterinių metodų savo ypatumu ir gilesne logika. Metodo pagrinda sudaro vadinamosios prioritetų funkcijos. Jų tipai pasirenkami ir ju parametrai nustatomi aktyviai dalyvaujant priimantiems sprendimą asmenims. Tai yra PROMETHEE metodu privalumas bei ypatumas. Darbe parodyta vertinimų rezultatų priklausomybė nuo prioritetų funkcijų ir jų parametrų reikšmių pasirinkimo. Kartu su autoriu anksčiau nagrinetų PROMETHEE I metodu šiame darbe aprašytas PROMETHEE II metodas, pateiktas jo taikymo pavyzdys ranguojant alternatyvas.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: prioritetu funkcijosprioritetu funkciju parametraidaugiakriteriniai vertinimaiPROMETHEE metodai

Keyword : preference functions, parameters of preference functions, multi‐criteria evaluation, PROMETHEE methods

How to Cite
Podvezko, V., & Podviezko, A. (2010). Dependence of multi‐criteria evaluation result on choice of preference functions and their parameters / Daugiakriterinių vertinimų rezultatų priklausomybė nuo prioritetų funkcijų ir jų parametrų pasirinkimo. Technological and Economic Development of Economy, 16(1), 143-158. https://doi.org/10.3846/tede.2010.09
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
272
PDF Downloads
143