Share:


Is China integrated with her major trading partners: Evidence on financial and real integration

Abstract

Applying the new panel unit root test developed in this paper, we can overcome the pitfalls of old‐fashioned panel unit root tests making it possible for researchers testing individual series for a unit root while taking contemporaneous cross‐sectional dependence and structural break into account. The proposed test was used to investigate the status of financial and real integration of China, Japan, UK, the European Union, and the United States based on the empirical validity of real interest parity, uncovered interest parity, and relative purchasing power parity. We found strong evidence in favor of those parity conditions and hence concluded that financial and real integration between China and the other four countries was well established using the new developed panel unit root test while the traditional tests (either univariate or panel) fail to do so.


Article in English.


Ar Kinija integruota su savo pagrindiniais prekybos partneriais: įrodymų apie finansinę ir realiąją integraciją paieškos


Santrauka. Straipsnyje ieškoma rodymų apie finansinę ir realiąją integraciją tarp Kinijos bei jos tarptautinės prekybos partnerių. Autorių patobulinta ekonometrikos metodo (panel unit root test) versija leidžia ekonomistams atsižvelgti į nagrinėjamų šalių tarp šakinių ryšių bei ekonomikos struktūrų specifika. Finansinei bei realiai integracijai tarp Kinijos ir pagrindiniu jos prekybos partneriu, t. y. Japonijos, Jungtines Karalystes, Europos Sąjungos bei Jungtiniu Amerikos Valstijų, vertinti buvo naudoti tokie kintamieji, kaip nepadengtu palūkanų paritetas, palūkanų normų paritetas bei santykinis perkamosios galios paritetas. Tyrimo rezultatai patvirtino prielaida apie gana didelę minėtų paritetų svarba ir leido konstatuoti, kad Kinija yra gana stipriai finansiškai bei realiai integruota su savo pagrindinėmis prekybos partnerėmis.


Reikšminiai žodžiai: finansinė ir reali integracijanepadengtų palūkanų paritetas, palūkanų normų paritetasperkamosios galios paritetasužsienio prekybaKinija.


First published online: 09 Jun 2011

Keyword : financial and real integration, uncovered interest parity, real interest parity, purchasing power parity, foreign trade, China

How to Cite
Bilgin, M. H., Lau, C. K. M., & Tvaronavičienė, M. (2010). Is China integrated with her major trading partners: Evidence on financial and real integration. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 173-187. https://doi.org/10.3846/tede.2010.11
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
279
PDF Downloads
144
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.