Share:


New management systems as an instrument of implementation sustainable development concept at organizational level / Naujos valdymo sistemos kaip instrumentai įgyvendinant darnios plėtros koncepciją organizaciniu lygmeniu

    Joanna Ejdys Affiliation
    ; Alina Matuszak-Flejszman Affiliation

Abstract

Diversity of contemporary management concepts, short life duration of some of them, fashion of implementing popular solutions, indiscriminate adoption of management systems in companies simultaneously with a long period of waiting for positive effects of implemented changes and decreasing involvement of employees lead to the situation in which many companies still face unresolved dilemma of choosing the right strategy of acting that ensures sustainable development of a unit. Therefore, new solutions should be treated as one of the elements of organization improvement, not as an objective as such, and as the way of solving the existing problems. One of the ways of realizing sustainable development principles at the level of an organizational unit is implementation of normalized systems elaborated by International Organization for Standardization (ISO). The article presents a proposal of the way of implementing sustainable development concept at organizational level using three systems: quality, environmental, occupational health and safety management.


Santrauka


Šiuolaikinių valdymo koncepcijų įvairovė ir jų trumpalaikiškumas (kai kurių), polinkis įgyvendinti populiarius sprendimus, beatodairiškas valdymo sistemų diegimas ilgai laukiant teigiamų pokyčių, taip pat darbuotoju dalyvavimo, priimant sprendimus, mažinimas sukuria situaciją, kai daugelis bendrovių vis dar susiduria su neišspręsta dilema - pasirinkti tinkama strategiją darniam organizacijos vystymuisi užtikrinti. Todėl nauji sprendimai turėtų būti traktuojami kaip organizacijos tobulinimo elementai, o ne kaip panacėja esamoms problemoms išspręsti. Vienas darnaus vystymosi principų įgyvendinimo būdų ‐ diegti standartizuotas sistemas, parengtas Tarptautines standartizacijos organizacijos (ISO) įmonėse. Straipsnyje siūloma darnaus vystymosi koncepcija organizacijos lygmeniu įgyvendinti naudojant tris valdymo sistemas: kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo.


First published online: 09 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: darnus vystymasisaplinkos valdymaskokybės valdymassaugos valdymas

Keyword : sustainable development, environmental management, quality management, safety management

How to Cite
Ejdys, J., & Matuszak-Flejszman, A. (2010). New management systems as an instrument of implementation sustainable development concept at organizational level / Naujos valdymo sistemos kaip instrumentai įgyvendinant darnios plėtros koncepciją organizaciniu lygmeniu. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 202-218. https://doi.org/10.3846/tede.2010.13
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
143
PDF Downloads
75