Share:


Text and data mining techniques in aspect of knowledge acquisition for decision support system in construction industry

Abstract

This article presents the possibilities of using mining techniques in building Decision Support Systems. One of the biggest problems is the issue of gaining data and knowledge, their mutual representation and reciprocal usage. Data and knowledge make up the resources of the system and are its key link. It has been estimated that 70% to 80% of the sources available for general use are text documents. The text mining technique is defined as a process aiming to extract previously unknown information from text resources (e.g. technological cards). The fundamental feature of text mining is the ability to converse text documents in formal form, which opens up great possibilities of conducting further analysis. This article presents chosen IT tools using text mining technique, along with the elements of the text mining analysis. The main objectives are the simplification of the process of knowledge acquisition, its automation and shortening as well as the creation of ready‐made models containing knowledge. Previous tests with knowledge acquisition (surveys, questionnaires) were time‐consuming and exacting for experts.


Article in English.


Duomenų rinkimo metodai statybos sprendimų paramos sistemai


Santrauka. Straipsnyje pateikiamos informacijos rinkimo metodu pritaikymo galimybės sprendimų paramos sistemoms statyboje. Daugiausia problemų sukelia informacijos gavimas, tinkamas jos atvaizdavimas ir naudojimas. Duomenys yra pagrindinis sistemos išteklius. Nustatyta, kad nuo 70 iki 80 % visu turimų bendrojo naudojimo informacijos šaltinių yra tekstiniai dokumentai. Tekstines informacijos rinkimo technika yra suprantama kaip procesas, kuriuo siekiama išgauti anksčiau nežinoma informacija iš tekstiniu dokumentu (pavyzdžiui, technologiniu kortelių). Pagrindine šios technikos savybė ‐ galimybė tekstinių dokumentų informacija pateikti formalizuota forma, tai atveria plačiu galimybių tolesnei analizei. Šiame straipsnyje pateikiamos pasirinktos IT priemonės, naudojamos tekstinei informacijai rinkti. Autoriaus tikslas ‐ su paprastinti informacijos rinkimą, ji automatizuoti ir sutrumpinti, sukurti informacija apimančius modelius. Ankstesni informacijos kaupimo metodai (apklausos, anketos) reikalavo daug ekspertų darbo ir laiko.


Reikšminiai žodžiai: sprendimu paramos sistemosinformacijos rinkimastekstu analizeAI modeliaikonsultavimo sistema.


First published online: 09 Jun 2011

Keyword : decision support systems, knowledge acquisition, text mining, AI models, advisory system

How to Cite
Gajzler, M. (2010). Text and data mining techniques in aspect of knowledge acquisition for decision support system in construction industry. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 219-232. https://doi.org/10.3846/tede.2010.14
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
335
PDF Downloads
225
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.