Share:


Modelling the application of workplace safety and health act in Lithuanian construction sector

    Rita Liaudanskienė Affiliation
    ; Nerijus Varnas Affiliation
    ; Leonas Ustinovichius Affiliation

Abstract

Being one of the largest European industry branches, construction is also characterized by some of the worst workplace health and safety indices in the region. On average, workers at construction sites face double the chance of non‐fatal accidents at work compared with workers from other EU sectors. With a view to reducing the number of accidents and occupational illnesses in the construction sector, numerous legal acts have been passed and consistently implemented within recent decades, which allowed improving work conditions in the EU member countries. Although EU legal acts apply in Lithuania, the increase in accidents at work in the construction sector is reflected in the statistics. To prevent accidents at work and occupational illnesses, as well as increase work productivity and job satisfaction, the implementation of measures ensuring safe work at construction sites becomes a necessity. Work safety in various construction processes can be achieved not only by making use of collective and personal protective equipment, occupational risk assessment, employee instruction and training on safety at work, but also by properly organizing work and creating proper working conditions. In order to ensure safe work for construction workers, knowledge and application of standard legal acts is necessary.


Article in English.


Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų naudojimo modeliavimas Lietuvos statybų sektoriuje


Santrauka. Statyba – viena iš didžiausių Europos pramonės šakų. Šio sektoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos rodikliai yra vieni prasčiausių regione. Palyginti su kitu ES sektorių darbuotojais, statybose dirbantiems darbininkams kyla vidutiniškai dvigubai didesnė nemirtinų nelaimingų atsitikimų tikimybė. Siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skaičių statybų sektoriuje, per kelis pastaruosius dešimtmečius buvo priimta ir nuosekliai taikyta daug teisės aktų, leidusių pagerinti darbo salygas ES valstybėse narėse. Nors Lietuvoje įgyvendinti ES teises aktai, tačiau statistikos duomenys byloja apie nelaimingų atsitikimų statybos sektoriuje augimą. Norint užkirsti kelia nelaimingiems atsitikimams ir profesinėms ligoms, pagerinti darbo našumą, darbuotoju pasitenkinimą darbu, būtina imtis priemonių, užtikrinančių saugų darbą statybvietėse. Atsižvelgiant i tai, kad, vykdant įvairius statybos procesus, saugų darbą gali užtikrinti ne tik kolektyvinių bei asmeninių priemonių naudojimas, profesinės rizikos įvertinimas, darbuotojų instruktavimas ir mokymas saugos klausimais, nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų išvengimą gali garantuoti tinkamas darbu organizavimas ir darbo salygų sudarymas. Norint tinkamai užtikrinti saugų darbą statybose dirbantiems darbininkams, būtina išmanyti ir vykdyti norminius teises aktus.


Reikšminiai žodžiai: darbuotojų sauga ir sveikatanelaimingas atsitikimasprofesinė ligastatybų sektoriusstatybos procesassaugus darbasteises aktai.


First published online: 09 Jun 2011

Keyword : workplace health and safety, accident, occupational illness, construction sector, construction process, safe work, legal acts

How to Cite
Liaudanskienė, R., Varnas, N., & Ustinovichius, L. (2010). Modelling the application of workplace safety and health act in Lithuanian construction sector. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 233-253. https://doi.org/10.3846/tede.2010.15
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
338
PDF Downloads
162
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.