Share:


The consolidated measurement of the financial markets development: The case of transitional economies

    Algis Žvirblis Affiliation
    ; Antanas Buračas Affiliation

Abstract

The principles and models for the quantitative measurement of the financial markets development at macro level (primarily in cases of transitional economies) are reviewed. The assessment is based on expert evaluation of the identified primary indicators, as well as on determination of the selected indexes of a group of development indicators and financial markets’ development index. Its main criterion is the financial markets development influence on the State competitiveness. Based on the exclusive indicators of global state competitiveness (WEF), four groups of essential primary indicators are considered. They determine the extent of financial markets development (including its sophistication) as expressive partial criteria. The SAW multicriteria evaluation method is also applied as the quantitative modeling instrument. The three‐stage system proposed by the authors was realized by assessing the development stage of financial markets in Lithuania.


Article in English.


Konsoliduotas finansų rinkų išsivystymo vertinimas: pereinamųjų ekonomikų atvejis


Santrauka. Kompleksinis finansų sistemos vertinimas yra itin aktualus nagrinėjant pereinamojo laikotarpio valstybių, daugiausia naujųjų ES šalių, teorinius bei taikomuosius darnios plėtotes nustatymo aspektus. Šiame straipsnyje apžvelgiami finansų rinkų išsivystymo (pirmiausia rafinuotumo prasmė) vertinimo principai bei modeliai, sudaryti orientuojantis i pagristų daugiakriterinio vertinimo metodu taikymą. Bendruoju kriterijumi imamas valstybės finansų rinkų išsivystymo lygio poveikis ekonominiam konkurenciniam valstybės pranašumui. Suformuotos keturios esminiu pirminiu indikatorių grupės ‐ rinkų rafinuotumo, vertybiniu popierių, bankininkystes ir draudimo rinku grupės, kaip daliniai kriterijai, lemiantys bendrajį finansų rinkų išsivystymo lygi. Vertinimas apima ekspertinį pirminiį indikatorių kiekybinių reikšmių (balais) ir ju reikšmingumu nustatyma, dalinių kriterijų indeksų bei finansu rinkų išsivystymo lygio indekso analitini įvertinimą. Pateikiami Lietuvos finansų rinkų išsivystymo lygio vertinimo rezultatai taikant šią trijų pakopų vertinimo sistemą.


Reikšminiai žodžiai: finansų rinkos išsivystymo lygisrinkų rafinuotumasesminių indikatorių grupėskiekybinis vertinimasdaugiakriterinio vertinimo metodai.


First published online: 09 Jun 2011

Keyword : financial development, market sophistication, groups of primary indicators, quantitative assessment, multicriteria methods

How to Cite
Žvirblis, A., & Buračas, A. (2010). The consolidated measurement of the financial markets development: The case of transitional economies. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 266-279. https://doi.org/10.3846/tede.2010.17
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
313
PDF Downloads
116
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.