Share:


Macroeconomic indicators and their impact on stock market performance in the short and long run: The case of the Baltic states

    Donatas Pilinkus Affiliation

Abstract

The relation between macroeconomic variables and the movement of stock prices has well been documented in the literature over the last several decades. It is often argued that stock prices are determined by some fundamental macroeconomic variables. Therefore, macroeconomic variables can influence investment decisions and motivates many researchers to investigate the relation between stock market prices and macroeconomic variables. The current paper attempts to introduce the concepts of stock market and macroeconomic indicators, then to present a model of the impact of macroeconomic indicators on stock market index, and to define what macroeconomic indicators are related with stock market index in the short and long runs. The study investigates ten macroeconomic indicators and the main Baltic stock market indices. The data are monthly and extend from the January of 2000 to the December of 2008. Empirical research has been conducted with the Baltic States: Lithuania, Latvia, and Estonia. With the reference to the results of performed analysis the interpretations of the relationships between macroeconomic indicators and stock market index from the viewpoint of investors have been formed.


Article in English.


Makroekonominiai rodikliai ir jų įtaka akcijų rinkos indeksui trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu: Baltijos šalių atvejis


Santrauka. Straipsnyje nagrinejama, kaip kompleksiškai įvertinti makroekonominių rodiklių įtaką akcijų rinkos indeksui. Atlikti teoriniai tyrimai leido sukurti modelį, kuris kompleksiškai įvertintų makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos indekso sąryšio priežastingumą bei priklausomybę trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Nustatyta, kad objektyvus šio saryšio nustatymas turi remtis ne tik tinkamu makroekonominių rodiklių parinkimu, bet ir pagrįsta tyrimo metodologija, kompleksiškai įvertinančia makroekonominiu rodiklių ir akcijų rinkos indekso saryšio pokyčius trumpuoju bei ilguoju laikotarpiais. Tiriant priklausomybę tarp akcijų kainų ir makroekonominių veiksnių buvo naudojami statistiniai 2000–2008 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos makroekonominių rodiklių bei Vilniaus, Rygos ir Talino vertybinių popierių biržos indekso duomenys. Siekiant įvertinti Baltijos šaliu makroekonominių rodiklių įtaka atskirų šalių akcijų kainoms, pasirinkti tokie makroekonominiai rodikliai, kurie perteikia šalių ekonomikos būklę ir jos kitima, skaičiuojami visose šalyse, lengvai prieinami statistinių duomenų šaltiniuose ir yra gana populiarūs. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, suformuotos makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos indekso saryšių interpretacijos investuotojo požiūriu.


Reikšminiai žodžiai: makroekonominiai rodikliaiakcijų rinkos indeksasOMXVOMXROMXTLietuvaLatvijaEstija.


First published online: 09 Jun 2011

Keyword : macroeconomic indicators, stock market index, OMXV, OMXR, OMXT, Lithuania, Latvia, Estonia

How to Cite
Pilinkus, D. (2010). Macroeconomic indicators and their impact on stock market performance in the short and long run: The case of the Baltic states. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 291-304. https://doi.org/10.3846/tede.2010.19
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
538
PDF Downloads
221
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.