Share:


A GIS and multi‐criteria‐based analysis and ranking of transportation zones of Vilnius city

    Marius Jakimavičius Affiliation
    ; Marija Burinskienė Affiliation

Abstract

Fixing the accessibility is a standard issue of transport analysis, which can be of interest to many socioeconomic applications. In the paper we propose and discuss accessibility and other indicators‐based urban transport system analysis and GIS (geographic information systems) calculation method for indicating problematic transportation zones in Vilnius city. The main parameter is time‐based accessibility from/to the central part of Vilnius and other transport zones in the city. Created GIS application computes the ranks for transport zones of Vilnius city according to accessibility and Vilnius statistics in these zones (street network density in city zones, number of working places, number of equipped parking places, number of attractive objects in transportation zones). The GIS decision support system is based on 2 calculation methods Topsis(Technique for OrderPreference by Similarity to Ideal Solution) and SAW (Simple Additive Weighting). Application of transportation zones analysis improves the quality of basic environment statistics and fills many data gaps related to urban statistics, providing information to decision‐makers and the general public concerning key factors determining the state of urban transportation environment. This paper outlines criteria and models used in Vilnius to develop urban transportation indicators and the reasons why the selected indicators represent the first important step to achieve a comprehensive system of indicators of urban transportation sustainability in Vilnius city. This model could be integrated in systems of urban transport planning and sustainable development planning.


Santrauka


Straipsnyje aptariama indikatorių sistema, reikalinga miesto transporto rajonams ranguoti, remiantis sprendimų paramos skaičiavimo metodais ir GIS (geografinės informacinės sistemos) technologijomis. Buvo identifikuojami Vilniaus miesto transporto rajonai, probleminiai susisiekimo sistemos požiūriu. Analizei atlikti buvo naudojami šie rodikliai: gatvių tinklo tankis, visuomeninio transporto tinklo tankis, automobiliu statymo vietų tankis, kelionių skaičius kiekviename transporto rajone, gatvių tinklo ilgis, tenkantis 1000 transporto rajono gyventojų, dirbančiųjų ir gyventojų tankių disproporcija transporto rajone, transporto rajono pasiekiamumas nuo miesto centro. GIS aplikacija su integruotais daugiakriteriniais sprendimų paramos sistemos skaičiavimo metodais, kaip paprastųjų svorių sudėjimo SAW ir idealiojo taško TOPSIS, ranguoja Vilniaus miesto transporto rajonus ir leidžia identifikuoti problemines susisiekimo sistemos požiūriu miesto vietas. Plečiant sukurta aplikacija, naudojant daugiau indikatorių galima sukurti bendra indikatorių sistemą miestų planavimo uždavinių sprendimams pagrįsti.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: miesto susisiekimo sistemageografinės informacinės sistemossusisiekimo sistemos darnasusisiekimo sistemos planavimastransporto rajonassprendimo paramos sistemos

Keyword : urban transportation, geographic information system, sustainable transport, transport planning, traffic analysis zone, decision support system

How to Cite
Jakimavičius, M., & Burinskienė, M. (2009). A GIS and multi‐criteria‐based analysis and ranking of transportation zones of Vilnius city. Technological and Economic Development of Economy, 15(1), 39-48. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.39-48
Published in Issue
Mar 31, 2009
Abstract Views
137
PDF Downloads
81