Share:


A new software development for Fuzzy Multicriteria decision‐making

    Güvenç Arslan Affiliation
    ; Özlem Aydın Affiliation

Abstract

In this paper, software for Fuzzy Multiple Criteria Decision Making (FMCDM) problems has been developed and tested on two real problems. FMCDM methods are widely used when imprecise data or linguistic variables exist in the problem. Using FMCDM methods may help improve decision‐making problems and lead to more accurate models. Although these methods are more involved in terms of computing due to fuzzy calculations in MCDM algorithms, fuzziness offers advantages over classical algorithms. Thus appropriate software is of great importance in applying FMCDM methods. The major aim of this study is to develop software and to test it on two real military problems which are solved by an ideal points algorithm and an outranking method. The results and outputs are discussed with sensitivity analyses.


Santrauka


Aprašomos programos, skirtos daugiakriteriniam sprendimų priėmimui esant neapibrėžtumams, kūrimas ir jos pritaikymas sprendžiant dvi realias problemas. Neapibrėžtųjų aibių daugiakriteriniai metodai plačiai taikomi, kai esama netikslių duomenų arba lingvistinių kintamųjų. Taikant šiuos metodus galima lengviau išspręsti sprendimo priėmimo problemas, sudaryti tikslesnius modelius. Nors tokiu atveju reikia daugiau skaičiavimų siekiant taikyti neapibrėžtąsias aibes daugiakriteriniuose sprendimų priėmimo algoritmuose, tačiau galimybė įvertinti neapibrėžtumus suteikia pranašumų, palyginti su klasikiniais metodais. Taigi neapibrėžtųjų aibių daugiakriteriniams metodams labai svarbu tinkama programinė įranga. Svarbiausias šio tyrimo tikslas – sukurti programinę įrangą ir testuoti ją sprendžiant dvi tikras karines problemas – idealiųjų taškų agoritmą ir rangavimų metodą. Rezultatai aptarti atlikus jautrumo analizę.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: neapibrėžtųjų aibių daugiakriterinis sprendimų priėmimas (NADSP), idealieji
taškai, rangavimas, programinė įranga.

Keyword : FMCDM, ideal points, outranking, software

How to Cite
Arslan, G., & Aydın, Özlem. (2009). A new software development for Fuzzy Multicriteria decision‐making. Technological and Economic Development of Economy, 15(2), 197-212. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.197-212
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
277
PDF Downloads
116