Share:


Enterprise knowledge modelling: Domains and aspects

    Saulius Gudas Affiliation

Abstract

The paper presents the Knowledge‐based Enterprise framework aimed for the analysis of knowledge management and development of an Enterprise knowledge base. The approaches concerning the modelling of enterprise domains and aspects are presented and used for the development of the concept of Enterprise Knowledge Component. The Enterprise knowledge component (BTK) is defined as a composition of 3 obligatory parts: knowledge management methods (K), the knowledge about IT (T) services and tools, and business management knowledge (B). The formal modelling structure – the Enterprise Knowledge Space (BTK) is constructed for the refinement of the hierarchy of enterprise knowledge items. The Knowledge‐based Enterprise framework is represented as modified Value Chain Model including the knowledge management layer and IT component. The major knowledge subsets of the enterprise knowledge base are identified.


Veiklos žinių modeliavimas: domenai ir aspektai


Santrauka. Pateiktas apibendrintas žiniomis grįstos veiklos modelis, skirtas žinių valdymui analizuoti ir kurti organizacijos (veiklos) žinių bazę. Aptarti veiklos domenų ir aspektų modeliavimo būdai, remiantis šia analize suformuluotas veiklos žinių komponento konceptas. Veiklos žinių komponentas (B, T, K) yra apibrėžtas kaip būtina trijų dalių visuma: žinių valdymo metodai (K), žinios apie IT paslaugas ir priemones (T) bei veiklos valdymo žinios (B). Sudaryta formali modeliavimo konstrukcija – organizacijos (veiklos) žinių erdvė (B, T, K), kuri atskleidžia veiklos žinių elementus. Apibendrintas žiniomis grįstos veiklos modelis pavaizduotas remiantis modifikuotos vertės grandinės modeliu, papildytu žinių valdymo sluoksniu ir IT komponentu. Identifikuoti pagrindiniai veiklos žinių bazės žinių poaibiai.


Reikšminiai žodžiai: veiklos domenas, žinių aspektai, veiklos žinių komponentas, organizacijos (veiklos) žinių erdvė, žiniomis grįstos veiklos modelis.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : enterprise domain, knowledge aspects, enterprise knowledge component, enterprise knowledge space, knowledge‐based enterprise model

How to Cite
Gudas, S. (2009). Enterprise knowledge modelling: Domains and aspects. Technological and Economic Development of Economy, 15(2), 281-293. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.281-293
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
308
PDF Downloads
137
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.