Share:


Fuzzy real options valuation for oil investments

    İrem Uçal Affiliation
    ; Cengiz Kahraman Affiliation

Abstract

Traditional valuation methods are less viable under uncertainty. Hence, other methods such as real options valuation models, which can minimize uncertainty, have become more important. In this study, the hybrid approach suggested by Carlsson and Fuller is examined for the case of discrete compounding as this approach better models risky cash flows. A new real options valuation model that will evaluate the investment in a more realistic way is suggested by postponing the defuzzification of parameters in early stages. The suggested model has been applied to the data of an oil field investment and in conclusion the loss of information caused by early‐defuzzification has been determined.


Santrauka


Tradiciniai vertinimo metodai yra mažiau patikimi esant neapibrėžtumams. Vadinasi, kiti metodai, tokie kaip realių pasirinkčių vertinimo modeliai, kurie gali minimizuoti neapibrėžtumus, tampa svarbesni. Šiame straipsnyje nagrinėjamas hibridinis Carlsson ir Fuller metodas, kuris buvo panaudotas diskrečiajam rizikingų pinigų srautų modeliavimui. Pasiūlytas naujas realių pasirinkčių vertinimo modelis, kuris realistiškiau įvertins investicijas, rodiklius apibūdinančią neapibrėžtą informaciją apdorojant ankstyvojoje stadijoje. Pasiūlytas modelis buvo pritaikytas investicijoms į naftos verslą modeliuoti, nustatytas informacijos nuostolis, kuris atsiranda dėl ankstyvo neapibrėžtų duomenų apdorojimo.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: neapibrėžtos aibės, realių pasirinkčių vertinimas, neapibrėžtos pasirinktys, investavimas.

Keyword : Fuzzy Sets, Real Options Valuation, Fuzzy Real Options, Investment

How to Cite
Uçal, İrem, & Kahraman, C. (2009). Fuzzy real options valuation for oil investments. Technological and Economic Development of Economy, 15(4), 646-669. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.646-669
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
255
PDF Downloads
141