Share:


Modelling the process for defence of third party rights infringed while imp lementing construction investment projects / Pažeistų trečiųjų asmenų teisių gynimo proceso, įgyvendinant investicinius statybos projektus, modeliavimas

    Sigitas Mitkus Affiliation
    ; Olga Regina Šostak Affiliation

Abstract

The article analyses the influence of third party rights infringed during construction planning for implementation of an investment project. It analyses the process for defence of third party rights infringed during territorial planning. The focus in this process is on third party rights and opportunities to learn about possible infringement of such rights. An analysis of detailed territorial planning procedures is also provided. The model of the proceedings of a dispute on possibly infringed third party rights has been developed. Modelling a dispute between investors and third parties was performed along with creation of the tree of behaviour variants of dispute parties. The model has been developed considering possible behaviour of the parties.


Santrauka


Nagrinėjama, kaip trečiųjų asmenų teisių pažeidimai, planuojant statybas, gali daryti įtaką investicinio projekto įgyvendinimui. Išnagrinėtas trečiųjų asmenų teisių pažeidimo, planuojant teritorijas, gynimo procesas. Ypatingas dėmesys šiame procese skiriamas trečiųjų asmenų teisėms ir galimybėms sužinoti apie galimus jų teisių pažeidimus. Išnagrinėtos detaliojo teritorijų planavimo procedūros. Sudarytas ginčo dėl galimai pažeistų trečiųjų asmenų teisių proceso modelis. Ginčo tarp investuotojų ir trečiųjų asmenų dėl galimai pažeistų trečiųjų asmenų teisių modeliavimas atliktas sudarant ginčo šalių elgsenos variantų formavimo medį. Modelis sudarytas atsižvelgiant į galimą šalių elgseną.


First published online: 21 oct 2010


Reikšminiai žodžiai: investicinis statybos procesas, trečiųjų asmenų teisių gynimas, teritorijų planavimas, ginčų sprendimas, teisminis teisių gynimas, sprendimų medis.

Keyword : construction investment process, defence of third party rights, territorial planning, dispute settlement, judicial defence of rights, decision tree

How to Cite
Mitkus, S., & Šostak, O. R. (2008). Modelling the process for defence of third party rights infringed while imp lementing construction investment projects / Pažeistų trečiųjų asmenų teisių gynimo proceso, įgyvendinant investicinius statybos projektus, modeliavimas. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 208-223. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.208-223
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
144
PDF Downloads
70