Share:


Interoperability of information system components for monitoring of sewage and intelligent analysis of water resources / Informacinių sistemų komponentų sąveikumas vykdant nutekamųjų vandenų stebėseną ir intelektinę vandens išteklių analizę

    Dalė Dzemydienė Affiliation
    ; Saulius Maskeliūnas Affiliation
    ; Ignas Dzemyda Affiliation

Abstract

The interoperability problems of distributed databases are important in the developing of the operatively working web services aimed for all sectors of public administration. The following web services are designed for solving tasks in water resource management and contamination evaluation sector with a due attention to the international environment protection context. The paper is devoted to problems of developing the component‐based architecture of the integrated decision‐support system that afford ground for the monitoring and intellectual analysis of water management. Such investigations are made according to the requirements of European Union (EU) Water Framework Directive, Sustainable development Directives and EIONET ReportNet infrastructure. The main components of decision‐support system are analyzed by using different knowledge modelling and web service development techniques. The structure of water resource management information system (WRMIS) becomes the core of the decision‐support system in which web services are implemented. The main components for evaluation of processes of contamination and water monitoring are represented by data warehouse structures. The solutions to satisfy the interoperability requirements are demonstrated by architectural design decisions of the system, integrating the distributed data warehouses and geographical information system means. The web services are based on common portal technology. The organizational and political arrangements require deeper and stronger participation activities by all member states of EU in reporting, understanding the importance of sustainable development problems and risk evaluation possibilities.


Santrauka


Vandens išteklių valdymas ir nutekamojo vandens kokybės vertinimas yra viena svarbiausių problemų, susijusių su aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos uždaviniais. Vanduo yra vienas iš pagrindinių išteklių visiems biologinės įvairovės gyvavimo ciklams egzistuoti. Vandens kokybės reikalavimai daro įtaką daugeliui darniosios plėtros reikalavimų. Aplinkos apsaugos principai susideda iš daugelio tarpusavyje sąveikaujančių komponentų. Didelių įmonių, institucijų ir organizacijų veikla turėtų būti grindžiama įvairiopa atsakomybe už daromos veiklos ir žalos aplinkai padarinius. 


Nagrinėjami informacinių sistemų, vykdančių vandens užterštumo stebėseną ir analizę, sąveikumo užtikrinimo klausimai. Informacijos perteikimo metodai yra svarbūs kuriant konsultacines sistemas, kurios padėtų spręsti daugelį sprendimų priėmimo problemų, vertinant kompleksinius aplinkos taršos procesus. Šiame straipsnyje analizuojami pagrindiniai sprendimų paramos sistemos kūrimo komponentai aplinkos vertinimo sektoriuje, leidžiantys efektyviau spręsti šias problemas naudojant E-tinklus (vertinimo tinklus, t. y. Petri tinklų praplėtimą). Modeliai, leidžiantys atvaizduoti ir vertinti sprendimų priėmimo procesus, projektuojami keliais detalumo lygmenimis, taikant semantinio informacijos struktūrizavimo ir imitacinio modeliavimo priemones. Taršos procesai stebimi vykdant monitoringą, pirminius duomenis fiksuojant daugiamatėse duomenų saugyklose ir perteikiant vartotojams sprendimų paramos sistemos analizės priemonėmis. Aprašomi vandens išteklių ir nuotekų kontrolės duomenų analizės modeliai ir gauti rezultatai. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai sprendimų paramos sistemos komponentai ir spendimams priimti svarbūs vandens ir aplinkos vertinimo rezultatai.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: pasaulinio tinklo paslaugos, darnioji plėtra, vandens tarša, sprendimų paramos sistema, išskirstytų informacinių sistemų sąveikumas.

Keyword : web services, sustainable development, water contamination, decision support system, distributed information systems, interoperability

How to Cite
Dzemydienė, D., Maskeliūnas, S., & Dzemyda, I. (2008). Interoperability of information system components for monitoring of sewage and intelligent analysis of water resources / Informacinių sistemų komponentų sąveikumas vykdant nutekamųjų vandenų stebėseną ir intelektinę vandens išteklių analizę. Technological and Economic Development of Economy, 14(3), 260-278. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.260-278
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
140
PDF Downloads
75