Share:


Forecasting the labour force demand and supply in Latvia / Latvijos darbo jėgos paklausos ir pasiūlos modeliavimas

    Elena Dubra Affiliation
    ; Māra Gulbe Affiliation

Abstract

The purpose of this paper is to analyse the problems of Latvian labour market and its possible development. An econometric model for labour force demand and supply forecasting is elaborated and it comprises 120 professions, 37 aggregated groups of professions and covers time period 2007–2030. The results of the quantitative and qualitative Employers’ Survey are analysed and taken into account. The novelty of this research study lies in the complex approach to the labour force demand and supply analyses and to the forecasts to the Latvian economy in general and for its 15 separate sectors.


Santrauka


Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti Latvijos darbo rinkos problemas ir galimus pokyčius. Sudarytas
darbo jėgos paklausos ir pasiūlos prognozavimo ekonometrinis modelis, kuris susideda iš 120 profesijų ir 37 jų grupių. Modelis apima laiko periodą nuo 2007 iki 2030 metų. Atliktas kiekybinis ir kokybinis darbdavių tyrimas, o jo rezultatai naudojami skaičiuojant. Šio tyrimo naujumas yra tas, kad darbo jėgos paklausa ir pasiūla nagrinėjama kompleksiškai, skaičiavimai teikia prognozes Latvijos ekonomikai bendrai ir atskiriems 15 sektorių.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: darbo rinka, darbo jėgos pasiūla, darbo jėgos paklausa, produktyvumo
funkcija, prognozė.

Keyword : labour market, labour force supply, labour force demand, production function, forecast

How to Cite
Dubra, E., & Gulbe, M. (2008). Forecasting the labour force demand and supply in Latvia / Latvijos darbo jėgos paklausos ir pasiūlos modeliavimas. Technological and Economic Development of Economy, 14(3), 279-299. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.279-299
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
254
PDF Downloads
173