Share:


Multicriteria graphical‐analytical evaluation of the financial state of construction enterprises / Statybos įmonių finansinės veiklos grafinis analitinis daugiakriterinis vertinimas

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Valentinas Podvezko Affiliation

Abstract

Complex evaluation of the effectiveness of financial activities of construction enterprises may be made by multicriteria methods. As a result of calculations, the priority order of the considered objects can be established. A more thorough analysis reveals that the above methods do not take into consideration the effect of the components of a particular evaluation method on the result obtained. This can be achieved only if multicriteria evaluation is based on graphical‐analytical approach. In this case, the reasons why some of the compared alternatives get lower ranks than others can be clearly demonstrated and some effective measures can be provided for improving the situation.


Santrauka


Statybos įmonių finansinės veiklos efektyvumą kompleksiškai galima įvertinti taikant daugiakriterinius metodus. Tokių skaičiavimų rezultatas – prioritetinė nagrinėjamų objektų eilė. Išsamesnė analizė rodo, kad šie metodai neišryškina sudėtinių vertinimo būdo komponentų įtakos bendram vertinimo rezultatui. Ši galimybė atsiveria tada, kai daugiakriterinis vertinimas remiasi grafine ir analitine interpretacija. Tokiu atveju galima akivaizdžiau nustatyti lyginamų variantų žemesnio reitingo priežastis ir numatyti veiksmingesnę padėties gerinimo priemonę.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: statybos įmonės, finansiniai rodikliai, daugiakriterinis vertinimas, grafinė ir
analitinė rezultatų interpretacija.

Keyword : construction enterprises, financial criteria, multicriteria evaluation, graphical‐analytical interpretation of the results

How to Cite
Ginevičius, R., & Podvezko, V. (2008). Multicriteria graphical‐analytical evaluation of the financial state of construction enterprises / Statybos įmonių finansinės veiklos grafinis analitinis daugiakriterinis vertinimas. Technological and Economic Development of Economy, 14(4), 452-461. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.452-461
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
147
PDF Downloads
75