Share:


Modelling and simulation of monolithic construction processes

    Magdalena Hajdasz Affiliation

Abstract

This research is focused on revealing construction processes from modelling and simulation perspectives. This article reveals the working of the expert system designed and presents analytical capabilities of selected modules. Correct combination of complex production systems of machine sets and group of workers is the main task of the modules activity. The capacity of some modules will be emphasised as far as solution simulations and visualisation of results are concerned. The modules discussed are part of the expert system controlled by users’ preferences. Taking into account the specific character of the domain, two kinds of rules have been distinguished (micro and macro rules). Modules SiCE and CoCE exemplify microrules activity, which describe technological and organisational process.


Monolitinės statybos procesų modeliavimas


Santrauka. Šiame moksliniame tyrime modeliuojami statybos procesai. Straipsnyje parodomas sukurtos ekspertinės sistemos funkcionavimas ir pristatomos analitinės pasirinktų modulių savybės. Pagrindinė modulių užduotis – pasiūlyti tinkamą gamybos sistemą, sudarytą iš tam tikro skaičiaus mechanizmų ir darbininkų. Kai kurie moduliai gali būti panaudoti tik tada, kai reikia atlikti gautų rezultatų modeliavimą ir vizualizaciją. Minėti moduliai yra ekspertinės sistemos, kontroliuojamos vartotojo, dalis. Įvertinant specifines duomenų savybes gali būti taikomos dvi modeliavimo taisyklių rūšys – mikro- ir makrolygmens. Moduliai SiCE ir CoCE iliustruoja mikrolygmens taisyklių, apibūdinančių technologinius ir organizacinius procesus, veikimą.


Reikšminiai žodžiai: statybos operacijos, monolitinės statybos procesai, ekspertinės sistemos,
modeliavimas, vizualizacija.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : construction operations, monolithic construction processes, expert systems, modelling, simulation, visualisation

How to Cite
Hajdasz, M. (2008). Modelling and simulation of monolithic construction processes. Technological and Economic Development of Economy, 14(4), 478-491. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.478-491
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
270
PDF Downloads
119
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.