Share:


The knowledge presentation according to the needs of the participants in the public refurbishment sector

    Aistė Mickaitytė Affiliation
    ; Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation

Abstract

The aim of this article is to describe decision making groups participating in the process of public buildings refurbishment, to identify their needs of knowledge about public building refurbishment process and to analyze the knowledge dissemination channels. The knowledge dissemination channels used in “BRITA in PuBs” project are described, web‐based decision support tools for the building refurbishment are analyzed. Web‐based decision support are grouped, the examples of their usage in the practise of public building refurbishment process are presented. In the last chapter of article the Intelligent Life Long Learning Tutoring System is presented. According the material of the “BRITA in PuBs” project the study module of public buildings refurbishment was created.


Article in Lithuanian.


Žinių teikimas pagal poreikius visuomeninių pastatų atnaujinimo sektoriaus dalyviams


Santrauka. Šio straipsnio tikslas – nustatyti, kokios sprendimus priimančios grupės dalyvauja visuomeninių pastatų atnaujinimo procese, kokios žinios apie pastatų atnaujinimo procesą reikalingos kiekvienai grupei, ir išanalizuoti priemones žinioms platinti. Straipsnyje aprašyti komunikaciniai kanalai, naudojami „BRITA in PuBs“ projekte, išanalizuoti internetiniai įrankiai, palengvinantys žinių platinimo procesą. Internetinės sprendimų paramos priemonės suskirstytos į grupes, pateikiami jų taikymo pavyzdžiai visuomeniniams pastatams atnaujinti. Paskutiniame skyriuje plačiau aprašomas vienas iš žinių perteikimo būdų – intelektinė studijų sistema. Remiantis projekto „BRITA in PuBs“ medžiaga, parengtas studijų modulis „Inovatyvios technologijos pastatams atnaujinti“.


Reikšminiai žodžiai: pastatų atnaujinimas, žinių platinimas, sprendimus priimančios grupės, internetinė sprendimų parama.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : refurbishment, dissemination of knowledge, decision making groups, web-based decision support system

How to Cite
Mickaitytė, A., Zavadskas, E. K., & Kaklauskas, A. (2007). The knowledge presentation according to the needs of the participants in the public refurbishment sector. Technological and Economic Development of Economy, 13(1), 47-55. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637775
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
266
PDF Downloads
174
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.