Share:


Resilient behaviour of hot mixed and crack sealed asphalt concrete under repeated loading

    Hassan Ziari Affiliation
    ; Mahmud Ameri Affiliation
    ; Mohammad Mahdi Khabiri Affiliation

Abstract

Bituminous mixes are becoming increasingly important in the road industry. The road engineers identify rutting as a major source of distress in Hot Mix Asphalt (HMA) pavements. The Asphalt Mix Design Marshal method adequately addresses the aggregate and asphalt binder properties that contribute to permanent deformation. However, there is no laboratory test currently at hand to quickly predict permanent deformation susceptibility of HMA. The main purpose of this paper is to provide practical information of laboratory samples for practitioners and mix designers. Thus, relevant test procedures and results of tests conducted are reported in this paper. Two resilient behaviours of cracked sealed asphalt concrete were studied by varying temperature and time of loading to understand the crack sealed pavement behaviour under Iran conditions.


Karšto ir supleišėjusio asfaltbetonio tamprumas veikiant kartotinei apkrovai


Santrauka. Bitumo mišiniai tampa vis svarbesni kelių statyboje. Kelių tiesėjai nustatė, jog didžiausia problema yra provėžos karštoje kelio dangoje. Asfalto mišinio užpildų ir rišamosios medžiagos savybių įtaką ilgalaikėms deformacijoms tiksliai vertina Maršalo metodas, tačiau šiuo metu nėra jokio laboratorinio testo, kuris operatyviai nustatytų ilgalaikes karšto betono mišinio deformacines savybes. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – suteikti informaciją apie laboratorinius bandinius mišinių gamintojams ir kelininkams. Taigi čia aprašyti atlikti testai ir gauti rezultatai. Bitumo kiekio mišinyje ir temperatūros įtakos ilgalaikėms asfalto dangos deformacijoms tirti panaudota laboratorinė įranga. Bandant suvokti supleišėjusios dangos elgseną Irano sąlygomis, nagrinėtos dvi supleišėjusio asfaltbetonio tamprumo charakteristikos, keičiant temperatūrą ir apkrovimo trukmę.


Reikšminiai žodžiai: ilgalaikė deformacija, Maršalo metodas, karšto asfalto mišinys, provėžos, įtempis, pleišėjimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : permanent deformation, Marshal method, hot mix asphalt (HMA), rutting, strain, cracked sealed

How to Cite
Ziari, H., Ameri, M., & Khabiri, M. M. (2007). Resilient behaviour of hot mixed and crack sealed asphalt concrete under repeated loading. Technological and Economic Development of Economy, 13(1), 56-60. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637776
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
277
PDF Downloads
176
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.