Share:


Energy savings efficiency in public buildings under market conditions in Russia

    Oleg Samarin Affiliation
    ; Kirill Lushin Affiliation
    ; Sabina Paulauskaitė Affiliation

Abstract

The example of energy effect integrated assessment for public building using the methods proposed by Russian Scientific and Technical Civil Engineers Organisation is presented. Comparative analysis of energy saving scopes for some public buildings with calculation of a recoupment for the specified cases using investments and operating costs discounting has been made.


Energijos taupymo efektyvumas visuomeninės paskirties pastatuose Rusijoje rinkos ekonomikos sąlygomis


Santrauka. Išnagrinėtas vienas iš grupės energiją taupančių priemonių kompleksinio efektyvumo įvertinimo variantų viešosios paskirties pastatuose, taikant Rusijos statybininkų mokslinės techninės draugijos (PHTO) projekto visuomeninio standarto metodiką. Nustatytos pagrindinės šiluminės ir elektros energijos išlaidų sudedamosios dalys, reikalingos grupės tirtų pastatų inžinerinės struktūros funkcionavimui. Duota taikytų priemonių energijos taupymo potencialo lyginamoji analizė. Pateikti siūlomų inžinerinių sprendimų komplekso atsipirkimo laiko skaičiavimai rinkos ekonomikos sąlygomis, įvertinant kapitalinių ir eksploatacinių išlaidų diskonto normą.


Reikšminiai žodžiai: energijos taupymas, lyginamasis efektyvumas, kompleksinis požiūris, išlaidų mažinimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : energy saving, comparative efficiency, combined method, investments reduction

How to Cite
Samarin, O., Lushin, K., & Paulauskaitė, S. (2007). Energy savings efficiency in public buildings under market conditions in Russia. Technological and Economic Development of Economy, 13(1), 67-72. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637778
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
274
PDF Downloads
160
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.