Share:


Stress‐strain response of reinforced concrete member subjected to axial tension

    Rokas Girdžius Affiliation
    ; Gintaris Kaklauskas Affiliation
    ; Renata Zamblauskaitė Affiliation

Abstract

This paper discusses the load and deflection relationship of reinforced concrete members subjected to axial tension. A new tension stiffening relationship depending on tensile strength of concrete, reinforcement ratio, and the ratio of modulus of elesticity of steel and concrete has been proposed. The results obtained were compared with the numerical test data and the formulas proposed by other authors.


Centriškai tempiamo gelžbetoninio elemento betono įtempių ir deformacijų proklausomybė pagal EC2


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama tempiamojo gelžbetoninio elemento apkrovos ir poslinkio priklausomybė pagal EC2 [1], Pasiūlyta nauja supleišėjusio tempiamojo betono vidutinių įtempių ir deformacijų priklausomybė nuo betono klasės, armatūros tamprumo modulio ir armavimo koeficiento. Gauti rezultatai palyginti su skaitiniais eksperimentais ir kitų autorių pasiūlytais skaičiavimo metodais.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: betonasitempiaideformacijosašine jegapleišejimas

Keyword : concrete, stress‐strain response, axial force, cracking

How to Cite
Girdžius, R., Kaklauskas, G., & Zamblauskaitė, R. (2007). Stress‐strain response of reinforced concrete member subjected to axial tension. Technological and Economic Development of Economy, 13(2), 109-113. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637784
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
251
PDF Downloads
130
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.