Share:


Testing and calculating three‐hinge suspension structures of hollow concrete‐filled steel tubular members

    Viačeslavas Šaraškinas Affiliation
    ; Balys Valiūnas Affiliation

Abstract

Recently in the research publications an information about a new type of suspended straight‐line 3‐hinge roof structures has appeared. In this sources it was stressed that straight‐line elements is easy to manufacture and erect, roof decking service conditions are good. In the world building practice during last 30 years very effective composite structures were introduced, even hollow concrete‐filled steel tubular members. At this time no information about the application of such members for suspended roofs was obtained. In some sources very simple straight‐line suspended roofs structures were analysed, and for these shapes an effective centrifuged hollow concrete‐filled steel tubular members may be successfully applied. These members do not require additional roof stabilisation. These composite ropes may be attributed to the elements of final flexural stiffness, and they are effective and simple to decrease deflections of a suspended roof. However, for such composite ropes methods of their calculations must be developed. Investigations made into the deformation properties and methods of deflection, definition of straight‐line circular hollow concrete‐filled steel tubular members allows to declare a possibility of useful application of such members as ones of final flexural stiffness in suspended roof structures.


Kabamosios trilankstės konstrukcijos iš betonšerdžių tuščiavidurių vamzdinių plieno strypų bandymas ir skaičiavimas


Santrauka


Mokslinėje spaudoje apie kabamąsias konstrukcijas yra duomenų apie naujo tipo trilankstę kabamąją konstrukciją iš plieninių tiesiastrypių elementų. Pabrėžiama, kad tokio tipo tiesūs elementai lengvai pagaminami bei sumontuojami, tokių stogų paklotų eksploatacinės savybės yra itin geros. Per pastaruosius 30 metų pasaulinėje statybų praktikoje efektyvios kompozitinės konstrukcijos buvo pradėtos naudoti, ypač paplito betonšerdžiai vamzdiniai plieno elementai. Tačiau apie šių efektyvių konstrukcijų naudojimą kabamosiose sistemose duomenų nerasta. Kai kuriuose literatūros šaltiniuose nagrinėjamoms itin paprastoms kabamosioms konstrukcijoms gali būti pritaikyti betonšerdžiai tuščiaviduriai vamzdiniai plieno elementai. Naudojant tokius elementus stogo konstrukcijai, nereikia kitų stabilizavimo priemonių. Tokie kompozitiniai lynai gali būti priskirti prie baigtinio lenkiamojo standumo elementų, kurių naudojimas kabamosiose konstrukcijose leidžia efektyviai varžyti jų poslinkius. Tačiau turi būti sukurtas tokių kompozitinio skerspjūvio lynų skaičiavimo metodas. Atlikti tyrimai rodo, kad betonšerdžių tuščiavidurių vamzdinių plieno elementų naudojimas kabamajai tiesiastrypei trilankstei konstrukcijai gali būti gana efektyvus.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: kabamosios konstrukcijos, kompozitines plieno ir betono konstrukcijos, eksperimentiniai tyrimai, skaičiavimo metodai

Keyword : suspended roof structures, composite steel‐concrete structures, experimental investigation, calculation method

How to Cite
Šaraškinas, V., & Valiūnas, B. (2007). Testing and calculating three‐hinge suspension structures of hollow concrete‐filled steel tubular members. Technological and Economic Development of Economy, 13(2), 153-158. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637791
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
267
PDF Downloads
158