Share:


Promotion of use of renewable energy sources in Lithuania

    Dalia Štreimikiene Affiliation
    ; Rimantas Pareigis Affiliation

Abstract

The article describes market barriers and failures that limit the use of renewables and stipulates the necessity of support them. It reviews the situation of renewable energy in Lithuania and evaluates the potential of their future application. It also presents the systematised detailed overview of policy measures to support use of renewable energy sources in Lithuania and a comparison with policy measures applied to enhance usage of renewable energy sources in the Baltic States. The main targets of the article are: to analyse the situation of renewable energy use in Lithuania and Lithuanian commitments in this field; to evaluate legal issues of promotion renewable energy sources in the EU and Lithuania.


Atsinaujančių energijos išteklių naudojimo skaitinimas Lietuvoje


SantraukaStraipsnyje apibrėžti rinkos barjerai ir ydos, stabdantys atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimą, bei pagrįsta paramos šiems ištekliams būtinybė. Straipsnyje apžvelgta atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje situacija ir įvertintos plėtros perspektyvos. Taip pat straipsnyje pateikta detali šiuo metu Lietuvoje taikomų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo priemonių apžvalga, jos susistemintos bei palygintos su kitose Baltijos šalyse taikomomis atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo priemonėmis. Pagrindinis straipsnio tikslas ‐išnagrinėti AEI naudojimo situaciją bei AEI skatinti taikomas priemones Lietuvoje bei palyginti su kitose šalyse taikomomis priemonėmis. Siekiant šio tikslo būtina atlikti šiuos konkrečius uždavinius: išnagrinėti AEI naudojimo Lietuvoje situaciją ir įsipareigojimus; įvertinti teisinius AEI skatinimo aspektus ES ir Lietuvoje; išanalizuoti Lietuvoje taikomas fiskalines, finansines ir lanksčias rinką imituojančias aplinkosaugos priemones, skirtas AEI skatinti ir palyginti su kitų Baltijos šalių taikomomis priemonemis AEI skatinti, taip pat pateikti rekomendacijas dėl šių priemoniu plėtros Lietuvoje, remiantis kitų šalių patirtimi.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: atsinaujinantys energijos ištekliai, skatinimo metodai


Keyword : renewable energy sources, promotion methods

How to Cite
Štreimikiene, D., & Pareigis, R. (2007). Promotion of use of renewable energy sources in Lithuania. Technological and Economic Development of Economy, 13(2), 159-169. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637792
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
255
PDF Downloads
144