Share:


Application of the program agent, that uses realty ontology, as the data source for the decision support system

    Darius Jurkevičius Affiliation
    ; Algirdas Laukaitis Affiliation

Abstract

For a better operation efficiency of the knowledge society, fast and qualitative information reception is an important factor that determines the organisational success in a competitive contest. It is not enough to use the Internet search systems such as Google or Yahoo in reaching the established goals. In this article we present the architecture of the program agent and the results of his implementation studies that show how the suggested decisions allow picking and arranging realty advertisements more effectively than those people who apply only Internet information searching systems. The realty was chosen because it is one of the most dynamic spheres in Lithuania, when successful decisions are determined by a fast information. Though the suggestions are oriented to the realty section, different conceptions could be adapted to other economy segments. The main accent of the shown programme agent architecture is using the ontology picking and arranging the realty information. In this article we present not only conceptual solutions of the programme agent, but also specific realisation modules developed during this project.


Article in Lithuanian.


Programinio agento, naudojančio nekilnojamojo turto ontologiją, taikymas kaip duomenų šaltinis sprendimų paramos sistemai


Santrauka. Siekiant didesnio darbo našumo žinių visuomenėje, greitas ir kokybiškas informacijos gavimas tampa svarbiu faktoriumi, kuris lemia organizacijos sėkmę atkaklioje konkurencinėje kovoje. Norint pasiekti užsibrėžtų tikslų, šiuo metu jau nebeužtenka naudotis informacijos paieškos internete sistemomis, tokiomis kaip Google ar Yahoo. Šiame straipsnyje pateikiama programinio agento architektūra ir jo realizacijos metu atlikti tyrimai, kurie parodo, kad siūlomi sprendimai leidžia surinkti ir sutvarkyti nekilnojamojo turto skelbimus daug efektyviau, nei tai darytų žmogus, naudojantis tik interneto informacijos paieškos sistemas. Nekilnojamojo turto rinka pasirinkta neatsitiktinai. Tai viena iš dinamiškiausių rinkų Lietuvoje, kurioje greitas informacijos pateikimas lemia sėkmingus sprendimus. Nors pateikti sprendimai ir orientuoti į nekilnojamojo turto segmentą, tačiau daugelis koncepcijų gali būti sėkmingai pritaikyti ir kitiems ekonomikos segmentams. Pagrindinis akcentas pateiktoje programinio agento architektūroje yra ontologijos naudojimas surenkant ir sutvarkant nekilnojamojo turto informaciją. Be programinio agento konceptualių sprendimų, straipsnyje pateikiami ir konkretūs realizacijos moduliai, kurie buvo sukurti šio projekto metu.


Reikšminiai žodžiai: nekilnojamasis turtas, ontologija, informacijos paieška, informacijos išgavimas, programinis agentas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : realty, ontology, search information, information retrieval, programme agent

How to Cite
Jurkevičius, D., & Laukaitis, A. (2007). Application of the program agent, that uses realty ontology, as the data source for the decision support system. Technological and Economic Development of Economy, 13(3), 237-243. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637805
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
259
PDF Downloads
196
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.