Share:


Analysis of criteria system model for construction contract evaluation

    Sigitas Mitkus Affiliation
    ; Eva Trinkūnienė Affiliation

Abstract

A number of multicriteria decisions must be made during construction investment processes. A number of support systems for multicriteria tasks of construction investment processes are available. Part of them is reviewed in this article. Effectiveness of the construction investment process is greatly influenced by an appropriate formulation of a construction contract. In order to formulate effective construction contract, multicriteria techniques for evaluation and comparison of the contracts must be created. Beside technical, organisational and economic aspects of construction, legal aspects of a construction contract must be also analysed in order to create such techniques. Therefore legal decision‐making systems are also reviewed in the article. A conclusion can be made from the review that decision‐making systems for construction contracts are not available currently. One of the main tasks in the creation of multicriteria support systems is the formation of a multicriteria indicator system.


In this paper the structure of construction contracts are analysed and a hierarchical model of a construction contract is presented. Construction contracts have to be made evaluated and compared to this model. On the basis of this model, significance of indicators should be determined and a multicriteria decision support system should be created in further research stages.


Hierarchinis statybos rangos sutarties sąlygų modelis


Santrauka


Sudarant sutartis statybos sektoriuje menkai išnaudojamos informacinės technologijos, todėl bereikalingai gaištamas laikas, kiekvienu atveju vartotojams reikalingos teisinės ir kitokios specialistų konsultacijos. Investicinio statybos proceso metu reikia priimti daug daugiakriterinių sprendimų. Yra sukurta nemažai daugiakriterinių uždavinių statybos investiciniame procese paramos sistemų. Atlikus mokslinės literatūros analizę, pastebėta, kad autoriai sprendžia įvairius su investiciniu statybos procesu susijusius klausimus, tačiau nenagrinėtas ar beveik nenagrinėtas lieka toks svarbus klausimas, kaip statybos rangos sutarčių sudarymas ir vertinimas. Siekiant sudaryti efektyvias statybos rangos sutartis, reikia sukurti ir daugiakriterines statybos rangos sutarčių įvertinimo ir lyginimo metodikas. Norint jas parengti, reikia išnagrinėti ne tik statybos techninius, organizacinius, ekonominius, bet ir teisinius statybos rangos sutarties aspektus. Statybos darbų valdymą sudaro sutarčių kūrimas tarp užsakovo ir rangovo. Sutarties kūrimas turi didelę įtaką abiejų šalių ekonominei sėkmei, jų elgesiui mėginant padidinti savo pelną ir apsisaugoti nuo nuostolių. Šiame straipsnyje atliekama statybos rangos sutarčių struktūros analizė, pateikiama statybos rangos sutarties struktūrinė schema. Ji yra pagrista hierarchija. Vadovaujantis šiuo modeliu turėtų būti sudaromos, įvertinamos ir lyginamos statybos rangos sutartys. Remiantis šiuo modeliu tolesniuose tyrimo etapuose turėtų būti nustatomi rodiklių reikšmingumai ir kuriama daugiakriterinė sprendimų paramos sistema.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: statybos rangos sutartis, sprendimų paramos sistemos, hierarchiniai modeliai, daugiakriteriniai sprendimų priėmimo metodai.

Keyword : decision support systems, construction contracts, multiple criteria evaluation, hierarchical models, multicriterial decision-making technics

How to Cite
Mitkus, S., & Trinkūnienė, E. (2007). Analysis of criteria system model for construction contract evaluation. Technological and Economic Development of Economy, 13(3), 244-252. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637806
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
166
PDF Downloads
103