Share:


The use of exploratory tunnels as a tool for scheduling and cost estimation

    Ahmed Abdallah Affiliation

Abstract

Exploratory tunnels are commonly used for examining the geotechnical and structural aspects of proposed tunnel alignments. This paper explores the utilisation of exploratory tunnels as a project management tool for estimating the cost and duration of construction for the entire project. Data were collected from the Kaponig 2,75 kilometers exploratory tunnel, a part of a double‐track high‐speed railway development in Austria. This knowledge and experience was used to evaluate the risks associated with design details for the final tunnel enlargement (alignment and grade, support requirements and excavation methods). A deterministic model based on Monte Carlo simulation was developed capable of predicting potential outcomes of the total project in terms of cost, duration and their associated probabilities.


Bandomieji tuneliai darbų trukmei planuoti sąmatoms skaičiuoti


Santrauka. Bandomieji tuneliai paprastai naudojami geotechniniams ir konstrukciniams tunelių tiesimo projektams tirti ir palyginti. Šiame straipsnyje nagrinėjami bandomieji tuneliai kaip projekto valdymo priemonė, nustatant bendrą tunelio tiesimo trukmę ir kainą. Buvo surinkti duomenys iš Kaponig – 2,75 kilometro ilgio bandomojo tunelio Austrijoje, kuris yra dviejų juostu greitojo traukinio linijos dalis. Šios žinios ir patirtis buvo naudotos vertinant rizikas, susijusias su projektavimo detalėmis, reikalingomis galutinai tuneliui užbaigti (tunelio ašies ir aukščio nustatymas, sutvirtinimo reikalavimai, žemės kasimo darbų metodai). Sukurtas deterministinis Monte Karlo modeliavimo metodas, kuriuo remiantis galima prognozuoti galutinį projekto terminą ir statybos kainą bei su tuo susijusias tikimybes.


Reikšminiai žodžiai: tuneliu tiesimas, projektu vadyba, uolienu klasifikacija, rizikos, trukme, statybos inžinerija, valdymas, ekonomika, Monte Karlo modeliavimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : tunnelling, project management, geotechnical rock‐mass grade, risks, duration, construction engineering, management, economics, Monte Carlo simulation

How to Cite
Abdallah, A. (2007). The use of exploratory tunnels as a tool for scheduling and cost estimation. Technological and Economic Development of Economy, 13(4), 280-287. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637813
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
263
PDF Downloads
189
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.