Share:


The system for simulating interbank settlements

    Donatas Bakšys Affiliation
    ; Leonidas Sakalauskas Affiliation

Abstract

The aim of this paper is a study of the system for simulating interbank settlements. Interbank payment and settlement systems establish conditions for the circulation of financial funds on the market and guarantee the distribution of assets. Practical experiments in an active system are very risky. They demand to simulate their operation through a system by creating its mathematical model. By perfecting the processing of settlements and/or developing algorithms for solving the gridlocks or by applying the tools of refinancing and using reserves of requirements, one can change the efficiency of settlement systems. The results of the study by Monte‐Carlo simulation are given, based on data of the payment and settlement system of the Bank of Lithuania.


Tarpbankinių atsiskaitimų imitacinio modeliavimo sistema


Santrauka. Sparčiai besivystančios informacines technologijos stipriai veikia kitas ūkio šakas bei jų veiklą. Informacinių technologijų plėtra teikia galimybę diegti rinkoje naujus produktus ir plėtoti jų taikymą. Paskutiniai praėjusio amžiaus dešimtmečiai pasižymėjo informacinių technologijų intervencija į finansų rinkas. Finansų ir kredito institucijos, pastebėjusios naujas konkurencines galimybes, savo klientams visame pasaulyje itin gausiai pradėjo siūlyti tarpinstitucinių atsiskaitymų priemonės, valdomas informacinėmis technologijomis. Tarpbankinių mokėjimų plėtra, augantis poreikis mokėti realiojo laiko režimu kelia papildomų reikalavimų tarpbankinių atsiskaitymų sistemų technologijoms. Aktyvus elektroninių informacijos perdavimo priemonių diegimas į bankininkystę ir didelės atsiskaitymų dalies telkimas tam tikruose bankų sistemos centruose leido sukurti automatizuotus atsiskaitymo centrus – tarpbankiniu lėšų pervedimo ir priešpriešinių mokėjimų padengimo sistemos. Tarpbankiniai atsiskaitymai per centralizuotas atsiskaitymų sistemas naikina būtinybę turėti korespondentinių sąskaitų visuose bankuose, per kuriuos atliekami tarpbankiniai atsiskaitymai, arba turėti tų bankų korespondentines sąskaitas savo banke. Pagrindinis automatizuotos atsiskaitymų sistemos projektavimo ir valdymo tikslas yra greita ir racionali mokėjimų apyvarta, subalansuojant mokestinius reikalavimus ir pavedimus, mažinant riziką bei pinigų mases judėjimą. Naujų automatizuotų atsiskaitymo sistemų technologijų kūrimas, jų vystymosi ir plitimo perspektyvos bei tempai, jų įtaką makroekonomikai daro nagrinėjama tema aktualia tiek teoriškai, tiek praktiškai.


Reikšminiai žodžiai: bankiniai mokejimai, atsiskaitymu sistemos, bankiniu atsiskaitymu imitacinis modeliavimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : interbank payments, settlements, payments flow, modelling of interbank payments

How to Cite
Bakšys, D., & Sakalauskas, L. (2007). The system for simulating interbank settlements. Technological and Economic Development of Economy, 13(4), 323-332. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637818
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
265
PDF Downloads
192
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.