Share:


New European Union method for the design of reinforced concrete structures exposed to fire temperatures

    Bronius Jonaitis Affiliation
    ; Vytautas Papinigis Affiliation

Abstract

The analysis of a method for the design of reinforced concrete structures exposed to fire temperatures is presented in the article. The main essential factors which must be evaluated in the design of structures and their parts to provide their adequate carrying capacity and ability to prevent fire spread are analyzed. In fire design it is necessary to take into account the behaviour of structural system exposed to fire temperatures, the possible effect of heat and positive effects of active and passive protection systems against fire and the consequences of collapse of the structure. The method is intended for buildings, fire load is associated with the building and its use. At the same time thermal and mechanical actions for structures exposed to fire are considered.


Nauja Europos sąjungos gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo matodika


Santrauka


Straipsnyje pateikta naujos gaisro temperatūrų veikiamu gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo metodikos analizė. Išanalizuoti pagrindiniai esminiai veiksniai, kuriuos privalu įvertinti projektuojant konstrukcijas ir jų dalis taip, kad jos būtu pakankamos laikomosios galios ir reikiamai ribotų gaisro plitimą. Rengiant gaisrinius projektus, reikia įvertinti konstrukcinės sistemos elgseną veikiant gaisro temperatūroms, galimą šilumos poveikį ir teigiamus aktyviųjų ir pasyviųjų apsaugos prieš gaisrą sistemų efektus kartu su šių trijų savybių neapibrėžtumais ir konstrukcijos griuvimo pasekmėmis. Metodika skirta pastatams, gaisro apkrovą siejant su pastatu ir jo naudojimu. Kartu nagrinėjami gaisro veikiamų konstrukcijų šiluminiai ir mechaniniai poveikiai.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: gaisro temperatūros, konstrukcijų projektavimas, šiluminiai ir mechaniniai poveikiai.

Keyword : fire temperatures, design of structures, thermal and mechanical actions

How to Cite
Jonaitis, B., & Papinigis, V. (2006). New European Union method for the design of reinforced concrete structures exposed to fire temperatures. Technological and Economic Development of Economy, 12(2), 108-117. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637730
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
24
PDF Downloads
25