Share:


Long‐term deformation analysis of non‐cracked PC members using flexural constitutive model and design methods

    Renata Zamblauskaite Affiliation
    ; Gintaris Kaklauskas Affiliation
    ; Povilas Vainiūnas Affiliation

Abstract

In this paper, an attempt has been made to extend application of the recently proposed Flexural constitutive model to long‐term deformation analysis of prestressed concrete members. The effect of non‐linear time effects of creep and shrinkage are taken into account. Effective modulus method is used for modeling of long‐term deformations. The proposed calculation technique is based on the layered approach and use of material stress and strain relationships. Curvatures and deflections prediction results were tested against experimental data of prestressed concrete beams reported in the literature.


Nesupleišėjusių iš anksto įtemptų gelžbetoninių elementų ilgalaikių deformacijų apskaičiavimas, taikant integralinį bei normų metodus


Santrauka


Šiame straipsnyje pateiktas lenkiamųjų gelžbetoninių (su ir be išankstinio įtempio) elementų trumpalaikių bei ilgalaikių deformacijų apskaičiavimo modelis, pagrįstas sluoksnių ir efektyviojo modulio metodais. Neatsiejama siūlomojo modelio dalis yra gniuždomojo bei tempiamojo betono įtempių ir deformacijų diagramos. Pasiūlytajame metode integruotai įvertintos betono valkšnumo bei traukimosi deformacijos. Eksperimentinių nesupleišėjusių iš anksto įtemptų gelžbetoninių elementų ilgalaikiai išlinkiai palyginti su apskaičiuotaisiais, taikant pasiūlytąją metodiką bei įvairių šalių projektavimo metodus.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: valkšnumas, traukimasis, iš anksto įtemptas gelžbetoninis elementas, ilgalaikės deformacijos, kreivis, išlinkis.

Keyword : prestressed concrete member, creep, shrinkage, long‐term deformation analysis, curvature, deflection

How to Cite
Zamblauskaite, R., Kaklauskas, G., & Vainiūnas, P. (2006). Long‐term deformation analysis of non‐cracked PC members using flexural constitutive model and design methods. Technological and Economic Development of Economy, 12(2), 124-133. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637732
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
214
PDF Downloads
142